• some image

  Programování PLC, robotů, vision systémů a integrace elektronických zařízení

 • some image

  Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu

 • some image

  Výroba mechanických, pneumatických a elektrických částí strojů

Jsme CCOE s.r.o., česká technologická společnost, zakladatel CCOE Industrial Lab.

Zaměřujeme se na podnikovou logistiku materiálu a výrobků. Vyvíjíme elektromechanická a robotická zařízení.

U našeho řešení umíme dopředu stanovit ekonomické přínosy pro zákazníka. Mezi naše produkty patří nejen návrh a vývoj průmyslových automatů, ale i robotické řešení nebo speciální stroje pro chemický či potravinářský průmysl.

Předmětem podnikání je výzkum a vývoj do úrovně prototypů a návrh technologických průmyslových řešení v oblasti zpracovatelského průmyslu, automotive a lehkého strojírenství.

JSME SCHOPNI NAVRHNOUT A VYROBIT:
 • Průmyslový automat osazený roboty pro automotive i jiná odvětví
 • Automat pro zpracovatelskou výrobu i v potravinářství
 • PLC automat pro řízení technologické linky
 • Navrhnout automatizaci technologické linky
 • Navrhnout automatizaci posunu materiálu a výrobků v rámci intra-výrobní logistiky

Naše technologické návrhy zahrnují robotickou cykloidní převodovku, bisférický kloub, logistické řešení pomocí přepravních AGV robotů včetně návrhu a vytvoření prototypů, ale i speciální reaktor pro interesterifikaci margarínu s vícezonovým mícháním.

Vlastníme práva k periferiím a zařízením Lift-Point, pomocí kterých se vytváří konkrétní řešení podnikového systému dopravy materiálu a výrobků.

Produkt CCOE

Poskytujeme zkušenost našeho týmu k řešení podnikatelského úkolu. Pokud je předmětem úkolu inovovat výrobek, pak jeho řešením je rekonfigurace výroby. Pokud je předmětem úkolu minimalizovat množství spotřebované lidské síly, potom je předmětem úkolu reinženýring podnikových procesů. U každého výrobku se snažíme formulovat jeho přínos pro naše zákazníky.

Technický návrh tvoří první stupeň produktu. Technické návrhy poskytujeme zdarma jako součást nabídky budoucího řešení, nebo za úplatu, pokud se jedná o větší časovou alokaci našich odborníků.

Druhým stupněm produktu je technické řešení, na kterém jsme se se zákazníkem dohodli. Obsahově technické řešení přináší specifikaci, jak bude výsledný stroj fungovat a jaké náklady řešení uspoří. Technické řešení je realizováno do úrovně 3D modelu, případně do úrovně technické dokumentace pro výrobu stroje.

Třetím stupněm produktu je vytvoření prototypu nebo jednoúčelového stroje (případně linky). Smyslem tohoto stupně není jen ověření funkčnosti, ale přímo používání stroje v požadovaném provozu.

Čtvrtým stupněm produktu je redesign prototypu pro sériovou výrobu, kdy jsou zohledňovány náklady na budoucí výrobek a použité výrobní technologie. Výstupem je budoucí sériově vyráběný výrobek, včetně stanovení všech výrobních technologií.

Pátým stupněm produktu je návrh a realizace výrobního procesu sériové výroby požadovaného výrobku. Výsledkem je spolupráce CCOE se zákazníkem, pro kterého CCOE celý výrobní proces zajistí nebo na klíč vytvoří.

Kontakty