• some image

  Programování PLC, robotů, vision systémů a integrace elektronických zařízení

 • some image

  Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu

 • some image

  Výroba mechanických, pneumatických a elektrických částí strojů

Projekt vlastní robot

V průběhu dvou let bychom chtěli dokončit projekt vlastního víceosého robota s bisférickým kloubem, který by byl důstojnou a cenově dostupnou variantou k zahraničním robotům. Bisférický kloub je náš vlastní vynález. Za tím účelem vyvíjíme i vlastní cykloidní převodovku, neboť klasická ozubená převodovka není schopna realizovat požadované zátěže.

Lze vytvořit konkurenčního robota v českých podmínkách?

Touto otázkou se v CCOE zabýváme od roku 2017. Došli jsme k následujícím předpokladům:
 • Konstrukce strojní, elektro, pneu a bezpečnosti strojního zařízení
 • Programování PLC automatů, robotů, optických vison systémů a integrace elektronikckých zařízení
 • Výrobu mechanických, pneumatických a elektrických částí strojů
 • Výrobu mechanickcých dílů ve vlastní nástrojárně
 • Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu
 • Znalostní a organizační zajištění projektů

Aplikace bisférického kloubu sice zvýší počet pohonů a znesnadňuje řízení robota, ale má za následek podstatně vyšší tuhost ruky a navíc při natažení ruky se robot nemůže dostat do singularity, tj. stavu, kdy neví, který z pohonů má použít. V praxi se singularita řeší tím, že programátor se nebezpečné pozici vyhne...

Předpokládáme, že aplikace bisférického kloubu a cykloidní převodovky povede k podstatnému zvýšení fyzikálních možností robota, tj. subtilnější robot unese větší zátěž. To nám dává šanci postavit konkurenčního robota právě v českých podmínkách.


Předpokládané parametry:

Dosah: 1700mm
Hmotnost užitečného zatížení v zápěstí: 20kg


Projekt je spolufinancován z prostředků EU.
Více informací

Řešení podnikové logistiky pomocí AGV robotů

(Automatic Guided Vehicles = automaticky samořízená vozidla)

Pokud zákazník potřebuje redukovat množství přepravních kilometrů lidské chůze při vnitropodnikovém zásobování, je řešení od CCOE tou správnou volbou. AGV roboty se primárně používají k realizaci interních transportních procesů.

Díky automatizaci a neustálé modernizaci výrobních procesů ve všech průmyslových odvětvích se podmínky pro použití servisních robotů stávají stále náročnějšími a složitějšími. Z důvodu vývoje nových metod a technologií vyžaduje použití nových materiálů ve všech procesech průmyslové výroby nové produktové řady, kde se AGV roboti používají při údržbě určitých strojů, přepravě materiálů, montáži a údržbě.

Počet servisních robotů pro profesionální použití se každým rokem zvyšuje, takže v roce 2005 bylo použito na světě přibližně 5 000 jednotek AGV robotů a v roce 2013 už to bylo 20 000 jednotek.

AGV roboty pro logistiku vykazují z roku na rok rostoucí trend. Meziroční nárůst aplikovaných jednotek ve světě přesahuje od roku 2013 více než 10% růstový trend. Například analýza počtu aplikací AGV robotů pro profesionální použití z roku 2013 uvádí, že 47% je použito pro vojenské účely účely, 28% polních robotů např zemědělství - při chovu skotu atd., 10% v logistice a 4% v medicíně. V loňském roce již byla aplikace AGV robotů do vnitropodnikové logistiky celosvětově zastoupena ve více než 70% instalovaných aplikací.

Zavedení robotů AGV do výrobních procesů je jedním z důležitějších kvalitativních posunů v automatizaci přepravních operací ve výrobě, na montážních linkách i ve skladech. Vzhledem k velkému počtu aplikací, nabízejí AGV roboti v logistice širokou škálu různých technických řešení.

Aplikace AGV robotů do inetrní logistiky ve výrobních procesech přináší vhled do důležitosti faktorů, pokud jde o snížení lidské práce. Investice do instalace AGV robotů se amortizuje mnohem rychleji za předpokladu, že tyto roboti pracují 24 hodin denně. Investice do servisních robotů pro logistiku se vrátí do 2–3 let a takový systém funguje přibližně 15 let, provozní náklady se pohybují kolem 2–4% roční investice, provozní dostupnost je přibližně 98,5%. Nepopiratelným benefitem je vysoká produktivita, optimalizované náklady a kratší doba zpracování.

Úkolem CCOE je integrovat AGV roboty do vnitropodnikové logistiky zákazníka. Výrobci AGV robotů většinou nemají ucelenou koncepci implementace těchto zařízení do podmínek zákazníka. CCOE vyvíjí stavebnici různých periférií, pomocí níž lze robota efektivně připojit do stávajícího procesu a ověřit jeho funkčnost. Stavebnice je nezávislá na typu AGV robota a je schopna fungovat ná bázi různých platforem (MiR, Omron, apod.)